Ghế văn phòng, công thái học, ghế Gaming giá chỉ từ 650K

💥 𝐓𝐄̂́𝐓 💥 đến nơi rồi, không biết anh em nhà mình đã sắm ghế gaming chuẩn bị cho kỳ chiến game xuyên ngày đêm này chưa nhỉ??
------------------------------------------
💲 𝐆𝐡𝐞̂́ 𝐆𝐚𝐦𝐢𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐭𝐮̛̀ 𝟗𝟗𝟎.𝟎𝟎𝟎𝐕𝐍𝐃
💓 𝐆𝐡𝐞̂́ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐫𝐮̛𝐧𝐠 𝐛𝐚̀𝐲 𝐬𝐚̆̃𝐧 𝐭𝐚̣𝐢 𝐜𝐮̛̉𝐚 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐚𝐧𝐡 𝐞𝐦 𝐧𝐡𝐞́.
👉 𝐗𝐞𝐦 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐭𝐚̣𝐢: https://thegioipc.vn/product-category/ban-gaming-ghe-gaming-ban-choi-game-ghe-choi-game
* 𝑊𝐴𝑅𝐼𝑂𝑅, 𝐸-𝐷𝑅𝐴 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑑𝑜̀𝑛𝑔 𝐺ℎ𝑒̂́ 𝑔𝑎𝑚𝑖𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑚𝑢̛́𝑐 𝑔𝑖𝑎́ 𝑘ℎ𝑎́ 𝑜̂̉𝑛 𝑚𝑎̀ 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑘ℎ𝑜̉𝑖 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑏𝑎̀𝑛 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑛ℎ𝑎.
------------------------------------------
💓 HỖ TRỢ TRẢ GÓP ĐỐI VỚI SẢN PHẨM TỪ 3 TRIỆU
------------------------------------------
➡️ 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 𝐦𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐩𝐡𝐢́: 𝟏𝟖𝟎𝟎.𝟕𝟎.𝟑𝟎
➡️ Địa chỉ: 252 Bùi Thị Xuân, P2, Đà Lạt.
➡️ 𝐌𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐩𝐡𝐢́ 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐡𝐚̀𝐧𝐠, 𝐥𝐚̆́𝐩 𝐫𝐚́𝐩 cho khách hàng ở Đà Lạt.
➡️ Hỗ trợ trả góp 0% lãi xuất (áp dụng sản phẩm trên 3 triệu)
Giỏ hàng
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Menu
Gọi miễn phí
18007030