💓 #GIẢM_NGAY_50% GIÁ MÀN HÌNH - KHI MUA KÈM PC.💓
🥳 𝐖𝐎𝐖!! 𝐊𝐲̀ 𝐧𝐚̀𝐲 𝐜𝐡𝐨̛𝐢 𝐥𝐨̛́𝐧 - #Sale_lỗ 𝐱𝐞𝐦 𝐚𝐧𝐡 𝐞𝐦 𝐜𝐨́ 𝐭𝐫𝐚̂̀𝐦 𝐭𝐫𝐨̂̀.
😅 𝐶ℎ𝑜̛𝑖 𝑙𝑜̛́𝑛 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑙𝑎̂̀𝑛 𝑟𝑜̂̀𝑖 𝑡ℎ𝑜̂𝑖 𝑛ℎ𝑒́ 𝑎𝑛ℎ 𝑒𝑚 (1 𝑙𝑎̂̀𝑛 𝑑𝑢𝑦 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡).
-------------------------------
 𝐃𝐮𝐲 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝟑 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟐𝟒/𝟏 - 𝟐𝟔/𝟏.
(𝐶ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 𝑚𝑎̃𝑖 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑐𝑜́ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑙𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 3 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑡𝑟𝑒̂𝑛)
-------------------------------------
💓 𝐋͟𝐮̛͟͟𝐮͟ ͟𝐲́͟͟ ͟𝐜͟𝐡͟𝐮̛͟͟𝐨̛͟͟𝐧͟𝐠͟ ͟𝐭͟𝐫͟𝐢̀͟͟𝐧͟𝐡͟ ͟𝐚́͟͟𝐩͟ ͟𝐝͟𝐮̣͟͟𝐧͟𝐠͟ ͟𝐤͟𝐡͟𝐢͟:
 𝐊𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐦𝐮𝐚 𝐏𝐂 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐠𝐢𝐚́ 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐭𝐮̛̀ 𝟗.𝟗𝟗𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐥𝐞̂𝐧.
 𝐆𝐢𝐚̉𝐦 𝐭𝐫𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝟓𝟎% - áp dụng cho màn từ 21" trở xuống.
 𝐆𝐢𝐚̉𝐦 𝐭𝐫𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝟐𝟎% - với màn có giá trị từ 4 - 6 triệu.
 𝐆𝐢𝐚̉𝐦 𝐭𝐫𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝟏𝟎% - với màn có giá trị từ 7 - 10 triệu trở lên.
🌎 𝐗𝐞𝐦 𝐧𝐠𝐚𝐲: https://thegioipc.vn/product-category/may-ban
-------------------------------------
💖 HỖ TRỢ TRẢ GÓP 0% QUA THẺ TÍN DỤNG.💖
💖 HỖ TRỢ TRẢ GÓP BĂNG CMND + BLX 💖
-------------------------------------
💥 𝐇𝐎̂̃ 𝐓𝐑𝐎̛̣ 𝐓𝐑𝐀̉ 𝐆𝐎́𝐏 𝟎%💥
✔️ Giao hàng miễn phí tận nhà trong nội thành Đà Lạt.
✔️ Bảo trì, bảo hành tận nhà trong vòng 3 năm
✔️ Bảo hành (1 đổi 1) nếu sản phẩm phát sinh lỗi.
-----------------------------------------
🌎 𝐗𝐞𝐦 𝐭𝐡𝐞̂𝐦: https://thegioipc.vn/
-------------------------------------------------------
➡️ 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 𝐦𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐩𝐡𝐢́ 𝟏𝟖𝟎𝟎.𝟕𝟎.𝟑𝟎
➡️ Địa chỉ: 252 Bùi Thị Xuân, Phường 2, Đà Lạt.
Hình ảnh có thể có: ‎1 người, ‎văn bản cho biết '‎GIẢM GIÁ SỐC 50% TRỰC TIẾP KHI MUA MÀN HÌNH KÈM MÁY TÍNH BÀN 00م 24/01- 26/01 10THGEN COREi5‎'‎‎
Giỏ hàng
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Menu
Gọi miễn phí
18007030