Hướng dẫn giảm dung lượng file Excel để tăng tốc độ xử lý công việc

12/06/2024
Excel là công cụ quản lý dữ liệu mạnh mẽ nhưng các file Excel có dung lượng lớn có thể gây ra tình trạng chậm chạp, ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của bạn.
 

Bài viết này được lấy từ trang: Gearvn.com

1. Xóa các ô trống không cần thiết để giảm dung lượng file Excel:

 • Bước 1: Chọn tất cả > Chọn Sort & Filter.

 • Bước 2: Chọn Filter > Chọn Blanks.

 • Bước 3: Chọn những ô trống > Chọn Delete Row.

2. Xóa định dạng không cần thiết để giảm dung lượng file Excel:

Định dạng như màu sắc, kiểu chữ, và đường viền có thể làm tăng kích thước file Excel. Để giảm dung lượng file Excel:
 • Bước 1: Chọn dãy ô bạn muốn xóa định dạng > Chọn Clear.

 • Bước 2: Chọn Clear Formats.

 

3. Xóa các định dạng có điều kiện không cần thiết để giảm dung lượng file Excel:

 • Bước 1: Chọn các ô có định dạng có điều kiện > Chọn Conditional Formatting.

 • Bước 2: Chọn Clear Rules.

 

4. Lưu file dưới định dạng Binary để giảm dung lượng file Excel:

Lưu file Excel dưới định dạng binary (.xlsb) thay vì định dạng chuẩn (.xlsx) có thể giúp giảm đáng kể dung lượng file Excel:
 • Bước 1: Vào File > Chọn Save As.

 • Bước 2: Chọn định dạng Excel Binary Workbook.

5. Xóa các phiên bản sao lưu để giảm dung lượng file Excel:

Excel có thể tạo ra các phiên bản sao lưu tạm thời. Hãy đảm bảo xóa các phiên bản này để giảm dung lượng file Excel:
 • Bước 1: Vào File > Chọn Info.

 • Bước 2: Chọn Manage Workbook và xóa các bản sao lưu không cần thiết.

Tin liên quan

Giỏ hàng
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Menu
Gọi miễn phí
18007030