💥💥 WOWW! MUA PC VỚI GIÁ CHƯA ĐẾN #3_TRIỆU 💥💥
" 𝑃𝐶 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑙𝑖𝑛𝑘 𝑠𝑒̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑔𝑖𝑎̉𝑚 𝑡ℎ𝑒̂𝑚, 𝑖𝑛𝑏𝑜𝑥 𝑎𝑑 đ𝑒̂̉ 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑔𝑖𝑎́ 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑛ℎ𝑒́ "
🌎 𝐏𝐂 𝐬𝐢𝐞̂𝐮 𝐫𝐞̉: https://thegioipc.vn/product-category/may-ban/
💓 𝐇𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐭𝐫𝐚̉ 𝐠𝐨́𝐩 𝟎% 𝐥𝐚̃𝐢 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐤𝐡𝐢 𝐦𝐮𝐚 𝐏𝐂 𝐭𝐮̛̀ 𝟑 𝐭𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮.
💓 𝐒𝐢𝐞̂𝐮 𝐛𝐚̂́𝐭 𝐧𝐠𝐨̛̀ - 𝐝𝐮𝐲 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝟕 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟗/𝟏 - 𝟐𝟓/𝟏
--------------------------------------------------
🎁 𝐐𝐮̀𝐚 𝐭𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐚𝐢 𝐱𝐮𝐚̂𝐧 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐡𝐚̂́𝐩 𝐝𝐚̂̃𝐧 𝐡𝐨̛𝐧:
🎊 𝐏͟𝐂͟ ͟𝐭͟𝐮̛̀͟͟͟ ͟𝟑͟ ͟𝐭͟𝐫͟𝐢͟𝐞̣̂͟͟͟𝐮͟:
→ 𝐓𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐤𝐞̀𝐦: Bàn phím Logitech K120 + Chuột Logitech B100. Tổng trị giá 300.000VNĐ
→ 𝐍𝐞̂́𝐮 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐥𝐚̂́𝐲 𝐪𝐮𝐚̀ 𝐭𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚̉𝐦 𝐭𝐫𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝟐𝟕𝟎𝐊
-------------------
🎊 𝐏͟𝐂͟ ͟𝐭͟𝐫͟𝐞̂͟͟𝐧͟ ͟𝟏͟𝟐 ͟𝐭͟𝐫͟𝐢͟𝐞̣̂͟͟͟𝐮͟:
→ 𝐓𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐤𝐞̀𝐦: Combo gear Motospeed (bàn phím K60L + chuột F405 + tai nghe MICROLAB K250). Tổng trị giá 790.000VNĐ
→ 𝐍𝐞̂́𝐮 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐥𝐚̂́𝐲 𝐪𝐮𝐚̀ 𝐭𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚̉𝐦 𝐭𝐫𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝟓𝟎𝟎𝐊
---------------------------------
💥 𝐇𝐎̂̃ 𝐓𝐑𝐎̛̣ 𝐓𝐑𝐀̉ 𝐆𝐎́𝐏 𝟎%💥
✔️ Giao hàng miễn phí tận nhà trong nội thành Đà Lạt.
✔️ Bảo trì, bảo hành tận nhà trong vòng 3 năm
✔️ Bảo hành (1 đổi 1) nếu sản phẩm phát sinh lỗi.
-----------------------------------------
🌎 𝐗𝐞𝐦 𝐭𝐡𝐞̂𝐦: https://thegioipc.vn/
-------------------------------------------------------
➡️ 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 𝐦𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐩𝐡𝐢́ 𝟏𝟖𝟎𝟎.𝟕𝟎.𝟑𝟎
➡️ Địa chỉ: 252 Bùi Thị Xuân, Phường 2, Đà Lạt.
 
Giỏ hàng
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Menu
Gọi miễn phí
18007030