TẶNG LƯU TRỮ - GIỮ NIỀM VUI 

𝐓𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐦𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐩𝐡𝐢́ 𝐨̂̉ 𝐜𝐮̛́𝐧𝐠 𝟏𝐓𝐁, 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐛𝐨̣̂ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐦𝐮𝐚 𝐏𝐂.
👉 𝑁ℎ𝑖̀𝑛 𝑠𝑜̛ 𝑞𝑢𝑎 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑙𝑎̀ #tgpc 𝑐ℎ𝑖̣𝑢 𝑐ℎ𝑜̛𝑖 𝑐𝑜̛̃ 𝑛𝑎̀𝑜 𝑟𝑜̂̀𝑖 𝑎𝑛ℎ 𝑒𝑚 𝑛ℎ𝑖̉? 𝑇𝑎̂̀𝑚 𝑛𝑎̀𝑦 𝑎𝑑 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑐𝑜́ 𝑙𝑜̂̃ 𝑡ℎ𝑜̂𝑖 𝑐ℎ𝑢̛́ 𝑙𝑜̛̣𝑖 𝑛ℎ𝑢𝑎̣̂𝑛 𝑔𝑖̀ 𝑛𝑢̛̃𝑎.
-------------------------------------
 𝐃𝐮𝐲 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝟐 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟐𝟔/𝟏 - 𝟐𝟕/𝟏
→ Cam kết qùa tặng là hàng #chính_hãng_100%
----------------------------------
💓 𝐋͟𝐮̛͟͟𝐮͟ ͟𝐲́͟͟ ͟𝐜͟𝐡͟𝐮̛͟͟𝐨̛͟͟𝐧͟𝐠͟ ͟𝐭͟𝐫͟𝐢̀͟͟𝐧͟𝐡͟ ͟𝐚́͟͟𝐩͟ ͟𝐝͟𝐮̣͟͟𝐧͟𝐠͟ ͟𝐤͟𝐡͟𝐢͟:
 𝐊𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐦𝐮𝐚 𝐩𝐜 𝐢𝟓-𝟏𝟎𝟒𝟎𝟎 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 𝐢𝟓-𝟏𝟎𝟒𝟎𝟎𝐅.
 𝐇𝐨𝐚̣̆𝐜 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐦𝐮𝐚 𝐏𝐂 (𝐜𝐚̂́𝐮 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐛𝐚̂́𝐭 𝐤𝐲̀) 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐠𝐢𝐚́ 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐭𝐮̛̀ 𝟗.𝟗𝟗𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐥𝐞̂𝐧.
----------------------------------
💖 HỖ TRỢ TRẢ GÓP 0% QUA THẺ TÍN DỤNG.💖
💖 HỖ TRỢ TRẢ GÓP BĂNG CMND + BLX 💖
----------------------------------
💥 𝐇𝐎̂̃ 𝐓𝐑𝐎̛̣ 𝐓𝐑𝐀̉ 𝐆𝐎́𝐏 𝟎%💥
✔️ Giao hàng miễn phí tận nhà trong nội thành Đà Lạt.
✔️ Bảo trì, bảo hành tận nhà trong vòng 3 năm
✔️ Bảo hành (1 đổi 1) nếu sản phẩm phát sinh lỗi.
----------------------------------
🌎 𝐗𝐞𝐦 𝐭𝐡𝐞̂𝐦: https://thegioipc.vn/
----------------------------------
➡️ 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 𝐦𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐩𝐡𝐢́ 𝟏𝟖𝟎𝟎.𝟕𝟎.𝟑𝟎
➡️ Địa chỉ: 252 Bùi Thị Xuân, Phường 2, Đà Lạt


Giỏ hàng
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Menu
Gọi miễn phí
18007030