💯 𝐓𝐢́𝐧𝐡 𝐫𝐚 𝐥𝐚̀ 𝐭𝐡𝐚𝐲 𝐨̂̉ 𝐜𝐮̛́𝐧𝐠 𝐒𝐒𝐃 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐠𝐢𝐚́ 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 𝐭𝐨̛́𝐢 𝟐𝟎𝟎𝐊, 𝐧𝐞̂́𝐮 𝐛𝐚̣𝐧 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐚𝐲 𝐜𝐨̛ 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐧𝐚̀𝐲 𝐜𝐡𝐚̆́𝐧 𝐜𝐡𝐚̆́𝐧 𝐬𝐞̃ 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐤𝐡𝐚́𝐜.
🔥 PHẢI NÓI LÀ CƠ HỘI NGÀN NĂM CÓ MỘT ĐẤY NHÉ. 🔥
------------------------------------
 𝐀́𝐩 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝟓 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐡𝐚𝐲 𝐨̂̉ 𝐜𝐮̛́𝐧𝐠 𝐒𝐒𝐃 𝐭𝐚̣𝐢 #TGPC
" 𝑁𝑔𝑜𝑎̀𝑖 #TGPC 𝑟𝑎 𝑎𝑑 𝑐ℎ𝑎̆́𝑐 𝑐ℎ𝑎̆́𝑛 100% 𝑙𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑎𝑖 𝑐𝑜́ 𝑐ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑥𝑖̣𝑛 𝑥𝑜̀ 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑛𝑎̀𝑦 đ𝑎̂𝑢! "
------------------------------------
💯 𝐓𝐡𝐚𝐲 𝐨̂̉ 𝐜𝐮̛́𝐧𝐠 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐠𝐢𝐚́ 𝟒𝟕𝟎𝐊 𝐛𝐚̣𝐧 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐠𝐢̀?
💥 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐜𝐡𝐮𝐨̣̂𝐭 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐝𝐚̂𝐲 𝐋𝐨𝐠𝐢𝐭𝐞𝐜𝐡 𝐌𝟐𝟐𝟏 𝐒𝐢𝐥𝐞𝐧𝐭 𝐬𝐢𝐞̂𝐮 𝐞̂𝐦 𝟐𝟖𝟎𝐊. (𝐻𝑎̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ ℎ𝑎̃𝑛𝑔 100%).
✍️ Miễn phí cài đặt windows + phần mềm cơ bản.
✍️ Miễn phí vệ sinh máy (vệ sinh trong + ngoài).
✍️ Miễn phí công bung máy kiểm tra.
✍️ Miễn toàn bộ chi phí lắp đặt.
------------------------------------
 Cam kết 100% #Hàng_chính_hãng.
------------------------------------
✍️ Chương trình không áp dụng cho khách kỹ thuật.
✍️ Nếu khách hàng không lấy quà tặng hỗ trợ giảm 50% tổng giá tiền của quà tặng.
 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐚́𝐩 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐝𝐮𝐲 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝟑 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 (𝟏𝟖/𝟏 - 𝟐𝟎/𝟏)
---------------------------------------------
☎️ 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 𝐦𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐩𝐡𝐢́: 𝟏𝟖𝟎𝟎.𝟕𝟎.𝟑𝟎
🔜 Địa chỉ: 252 Bùi Thị Xuân, Phường 2, Đà Lạt.
#thegioipc #vesinhmay #caiwin #windows #pc #maytinh #maytinhdalat #nangcapmaytinh #vesinhmayamienphi #caiwindowsmienphi #caiwinmienphi #nangcapssd.
Hình ảnh có thể có: văn bản cho biết 'DUY NHẤT 5 COMBO 470K NÂNG CẤP SSD 128GB Miễn cài đặt windows, phần mềm. -Miễn phí công bung máy kiểm tra. -Miễn phí toàn bộ công/ lắp đặt. TĂNG KÈM: Chuột không dây silent siêu êm logitech (M221 CHÍNH HÃNG GIÁ 280K logitech'
Giỏ hàng
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Menu
Gọi miễn phí
18007030